Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΕ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ
ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις προδιαγραφές του προγράμματος

Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις προδιαγραφές του προγράμματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις προδιαγραφές του προγράμματος.

Η διοίκηση μιας οικογενειακής επιχείρησης ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά της αποτελεί μια σημαντική πρόκληση τόσο για τον επαγγελματία manager όσο και για τα ίδια τα μέλη της οικογένειας.

Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί προκειμένου να παρέχει σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους, αρμονικής συνύπαρξης, θέσπισης και επίτευξης στόχων σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον

Η επιτυχία μιας εταιρίας εξαρτάται  από την άριστη επικοινωνία μεταξύ όλων των ιεραρχικών βαθμίδων και στην καλλιέργεια της συνεργασίας και επηρρεασμού προς επίτευξη αποτελεσμάτων.

Το πρόγραμμα ετσιάζεται στην ανάπτυξη τεχνικών και δεξιοτήτων επηρρεασμού και διαπραγματεύσεων καθώς και δημιουργία του Προσωπικού Μοντέλου Επιρροής.

Πόσο έτοιμοι νιώθουν οι εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση, προκειμένου να διαχειριστούν την αλλαγή του ρόλου τους και των ευθυνών τους καθώς μεταβαίνουν σε ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα;

Το πρόγραμμα αυτό εστιάζεται στην προετοιμασία αλλαγής καθηκόντων, ώστε μαζί το coaching που παρέχεται στους συμμετέχοντες να απομακρύνει το άγχος ανάληψης καθηκόντων.

Personal Achievement