ΧΤΙΣΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥΛΗΣΤΕ
ΤΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

CUSTOMER CARE &
COMPLAINT MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις προδιαγραφές του προγράμματος

Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις προδιαγραφές του προγράμματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις προδιαγραφές του προγράμματος.

Ένα ποιοτικό προϊόν και μια καλή υπηρεσία δεν επαρκούν πλέον για την επικράτηση σε μια ανταγωνιστική αγορά. Χρειάζεται και η προβολή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης.

Το πρόγραμμα εστιάζεται στην αναγνώριση και ενίσχυση της θέσης όλων των στοιχείων που απαρτίζουν το ανταγωνισιτκό πλεονέκτημα της επιχείρησης και όχι μόνο στα προϊόντα και τις υπηρεσίες

Το αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης μπορεί να αποφέρει ευεργετικά ή καταστροφικά αποτελέσματα σε μια επιχείρηση, για τον λόγο αυτό οι διαπραγματεύσεις έχουν εισαχθεί ως μάθημα στα μεγαλύτερα business schools όπως το Harvard, το Yale κ.α.

Το πρόγραμμα εμβαθύνει στη μεθοδολογία διαπραγματεύσεων με έμφαση στο τελικό επιδιωκόμενο αποτέλεσμα προς μεγιστοποίηση του οφέλους.

 

Η δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης των δυσαρεστημένων πελατών και των παραπόνων τους αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα επιτυχίας διατήρησης και αύξησης του πελατολογίου των επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί βάσει των προδιαγραφών του προτύπου ISO 10002 προκειμένου η διαδικασία εξυπηρέτησης πελατών και διαχείρισης παραπόνων στις επιχειρήσεις, να γίνεται τεκμηριωμένα και με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Emerging Business