Στη Qminar η φράση "εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού" αποτελεί ενιαία φιλοσοφία αφού προσεγγίζουμε την εκπαίδευση ως μέσο ανάπτυξης, όχι όμως το μοναδικό. Κατά την διάρκεια αλλά και μετά το πέρας ενός εκπαιδευτικού προγράμματος παρέχουμε "coaching" - όχι καθοδήγηση σε κάθε έναν συμμετέχοντα σχετικά με τους εξατομικευμένους στόχους που θέλει να επιτύχει μέσα από την συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 

The Co.Me. Approach

Ενώ οι περισσότεροι πάροχοι εκπαιδευτικών προγραμμάτων ασχολούνται με την μετάδοση γνώσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων του προσωπικού των επιχειρήσεων, στη Qminar, μετά από πολυετή σχεδιασμό αναπτύξαμε την μεθοδολογία Co.Me - Constructing Meaning που αποσκοπεί στη βελτίωση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του προσωπικού, μέσα από την διαμόρφωση του εκπαιδευτικού νοήματος με χρήση εργαλείων και μεθόδων που κατανοεί πλήρως το εκπαιδευόμενο προσωπικό. Έτσι μέσω των στάσεων και αντιλήψεων του προσωπικού, διαμορφώνουμε ένα πλήρως συνεργατικό και αφοσιωμένο περιβάλλον συμμετοχής που επιταχύνει την απόκτηση γνώσεων, ανάπτυξης των δεξιοτήτων και την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. 

gallery/948ffd906014a70dd56f72777a7a957e
gallery/pic04

Φιλοσοφια

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

gallery/a591efe5c333209853dc5590da4ecab8

εξειδικευμενα προγραμματα

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Qminar αποτελούν εργαλεία υψηλής εξειδίκευσης, όχι μόνο για την βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων, αλλά και για την εξασφάλιση της επιβίωσης των επιχειρήσεων και της δυνατότητας επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Η συμμετοχή πραγματοποιείται, είτε με φυσική παρουσία εισηγητών, είτε μέσω διαδικτύου από την ιδιόκτητη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης που έχει αναπτύξει η Qminar.

gallery/bfeea8271b6a57b2bc588a4d9d817a87